Change & Crisis Management

Copyright © All Rights Reserved

INNODOOR

INNOVATION MANAGEMENT

Change & Crisis Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen naar een betere toekomst

 

Innodoor heeft ruime expertise in huis voor het doorvoeren van belangrijke veranderingen in ondernemingen, met name ook bij ondernemingen die structureel verlieslatend zijn.

 

Ondernemingen schakelen Innodoor met name in voor:

 • Nieuwe activiteiten en afdelingen opstarten
 • Bedrijven in crisis situaties: Innodoor zorgt voor de doorstart en ontwikkeling van de nog winstgevende activiteiten en de stopzetting van de verlieslatende activiteiten conform bedrijfswaarden en locale wetgeving. In geval van vertrouwensbreuken binnen de organisatie, zorgt Innodoor voor een actieplanning en de uitvoering ervan om het vertrouwen van alle stakeholders te herstellen en gemeenschappelijke doelen te realiseren.
 • Mergers en acquisitions: Innodoor zorgt voor de integraties van nieuw geacquireerde bedrijven in de organisatie van de kopers en het doorvoeren van schaalvoordelen.
 • Specifieke doelstellingen realiseren, zoals verbetering van de klanttevredenheid, installatie van nieuwe systemen, enz.

 

De expertise van Innodoor omvat:

 • People Management: leadership, informeren, motiveren, responsabilieseren, evaluaren
 • Onderhandelingen: met vakbonden, ondernemingsraden, en externe belangengroepen, zoals klanten, financiers, leveranciers
 • Business analyse, waaronder quickscans, analyse van de oorzaken van crisisituaties, sterkte/zwakte analyse, s en
 • Business planning: korte termijn actieplanning en strategische planning
 • Business development
 • Organisatie: analyse en (her)ontwerp
 • Bedrijfs- en productieprocessen: analyse en (her)ontwerp
 • Nieuwe activiteiten en technologieën : selectie en opstart
 • P&L en balans: management, rapportage en bijsturing.
 • Het invoeren van nieuwe IT systemen met name (MS Dynamics NAV, MS Dynamics AX, PPM, management dashboards.
 • Herstructurering: in samenwerking met alle stakeholders (board, shareholders, worker councils, etc;),
 • Asset sales: van voorraden, enz.
 • Financiering: search, selectie, presentaties van business en financieringsplannen aan banken en potentiële aandeelhouders
 • Bedrijfsvoortzetting conform de Belgische wet “WCO” (Wet Continuering van ondernemingen in moeilijkheden.

 

 

 

Gerealiseerde projecten

Onderneming in de industriële automatisering:

General management: Verbetering van marktaandeel, omzet en EBIT. Integratie van de activiteiten in de Benelux, implementatie van een nieuw ERP systeem.

 

Onderneming - marketing, installatie en servicing van industriële deuren en garagedeuren:

General management: Behoud van marktleiderschap, marktaandeel en EBIT, opstart van de garagedeuren activiteit.

 

Importeur van scooters, motoren, quads en accessoires:

Crisis management: Reductie van het Nett Working Capital, voortzetting van de winstgevende activiteiten, sluiting van de verlieslatende vestiging en stopzetting verlieslatende activiteit

 

Fabrikant van straatmeubilair, en producten voor de verkeersveiligheid:

Crisis management- positieve cashflow, nieuwe strategie, nieuwe aandeelhouders, doorstart onderneming gebruik makend van de Belgische Wet op Continuïteit Ondernemingen (WCO), overdracht aan nieuwe directie.

 

Groothandel in voor audio, video, multimedia, mobiele telefonie:

Acquisitie: Uitvoering van de acquisitie en integratie in een Nederlandse groep: integratie van productenprogramma's, organisatiewijzigingen, training van bestaand team, aanwerving, centralisatie van voorraden, relocatie van de vestiging, installatie van een nieuw ERP systeem, acquisitie van nieuwe klanten, stijging van de omzet, overdracht aan nieuwe commerciele directeur.

 

Fabrikant van (onderdelen voor) industriële voertuigen:

Crisis management: operationeel management, markt-en product herorientatie van de onderneming, ontwilling van alternatieve commercciële activiteiten, installatie van een sales team, sluiting van het bedrijf na zoektocht naar overnemers, onderhanddelingen met vakbonden, realisatie van creatieve tewerkstellingsoplossingen voor afvloeiend personeel.

 

Onderneming in de telecomsector:

Project management: migratie van 64 software pakketten

 

Onderneming in de telecomsector:

Change management - migratie van SAP 3.0 naar SAP 4.5