Bestuur en advies

Copyright © All Rights Reserved

INNODOOR

INNOVATION MANAGEMENT

Bestuur & Advies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winstgevende, duurzame groei

 

Innodoor adviseert en assisteert bedrijfsleiders en directies van KMO's bij de formulering en uitvoering van hun ondernemingsbeleid en in het bijzonder hun innovatiebeleid.

 

Innodoor kan worden ingeschakeld als:

 1. extern adviseur voor het beantwoorden van ad-hoc vragen
 2. (lid van) Raad van Advies
 3. (lid van) een actieve Raad van Bestuur

Dit stelt zaakvoerders en directies van KMO's in staat om op een eenvoudige wijze en stapsgewijs de corporate governance richtlijnen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen in te voeren, genaamd "Code Buysse II", met als doellstelling:

 • Professionelere relaties te onderhouden met alle stakeholders
 • De continuïteit van de onderneming te verzekeren
 • Een permanente, winstgevende groei van de onderneming.

 

Innodoor kan adviseren en assisteren bij:

 • Corporate governance
 • People Management: leadership, informeren, motiveren, responsabilieseren, evaluaren
 • HR beleid: aanwerving, onstslag, opleidingen, motiveren
 • Onderhandelingen en communicatie met: vakbonden, ondernemingsraden, en externe belangengroepen, zoals klanten, financiers, leveranciers
 • Planning: (quick scan) analyses, korte termijn actieplanning en strategische planning
 • Organisatie: analyse en (her)ontwerp
 • Bedrijfsrocessen: analyse en (her)ontwerp conform o.a. Lean, Six Sigma
 • Nieuwe activiteiten en technologieën: selectie, opstart, introductie
 • P&L en balans: management, rapportage en bijsturing.
 • Marktanalyse: zoals benchmarking, deskresearch en fieldresearch, kwantitatief en kwalitatief
 • Marketingplanning (strategie, activeiteitenplannning, budgettering)
 • Sales management: profiit analyse (van producten en productgroepen, verkopers, wederverkopers) en bijsturing, identificeren van opportuniteiten, coaching
 • Direct sales en contracting: management van key accounts, OEM's, distributors, agenten
 • Audits en benchmarking van leveranciers, technologieën, conurrenten, enz.

Gerealiseerde projecten

Fabrikant van onderdelen voor de autobielsector (tier 1):

Consultancy: Acquistie studie van een bedrijf in dezelfde sector.

 

Grootwinkelbedrijf (food & non-food):

Consultancy: Haalbaarheidstudie van een nieuwe service activiteit en een shop-in-shop concept.

 

Organisatie in de gezondsheidszorg:

Consultancy: Benchmarking studie betreffende de inkomsten van de organisatie

 

Onderneming met 6 contact centers in de Benelux:

Management consultancy: advies betreffende strategie, organisatie, processsen, kwaliteitsmanagement, selectie van call center software.

 

EMEA-vestiging van fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen: Consultancy: haalbaarheidsstudie van en opstart van een contactcenter

 

Fabrikant in de chemische sector:

Coaching: van een business unit manager

 

Belgsiche retailketen:

Coaching: van de logistiek direccteur bij IT implementatie.