General Management

Copyright © All Rights Reserved

INNODOOR

INNOVATION MANAGEMENT

General Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderen ter waarborging van duurzame winst.

 

Innodoor heeft ervaring in het doorvoeren van veranderingen in KMO's en busines units en afdelingen met een grootte tot 130 medewerkers, in functies als General Manager en Managing Director.

 

Aandeelhouders en bestuurders schakelen Innodoor met name in, in gevallen van:

 • Waarborging continuïteit: Innodoor vervangt op tijdelijke basis directies en management en voert gewenste en noodzakelijke veranderingen door.
 • Bedrijven in crisis situaties; Innodoor zorgt voor de doorstart en ontwikkeling van de nog winstgevende activiteiten en de stopzetting van de verlieslatende activiteiten conform bedrijfswaarden en locale wetgeving. In geval van vertrouwensbreuken binnen de organisatie, zorgt Innodoor voor een actieplanning en de uitvoering ervan om het vertrouwen van alle stakeholders te herstellen en gemeenschappelijke doelen te realiseren.
 • Mergers en acquisitions: Innodoor integreert nieuw geacquireerde bedrijven in de organisatie van de kopers en voert schaalvoordelen door.
 • Start-ups: Innodoor realiseert de opstart van nieuwe activiteiten of ondernemingen.

 

De diensten van Innodoor omvatten onder andere:

 • People Management: leadership, informeren, motiveren, responsabilieseren, evaluaren
 • Onderhandelingen: met vakbonden, ondernemingsraden, en externe belangengroepen, zoals klanten, financiers, leveranciers
 • Business analyse, waaronder quickscans
 • Business planning: korte termijn actieplanning en strategische planning
 • Business development
 • Organisatie: analyse en (her)ontwerp
 • Bedrijfs- en productieprocessen: analyse en (her)ontwerp
 • Nieuwe activiteiten en technologieën : selectie en opstart
 • P&L en balans: management, rapportage en bijsturing.

 

In samenspraak met de opdrachtgever wordt bij de aanvang van de opdracht al dan niet een project plannning opgesteld met objectieven, time frame en milestones om zo een optimaal resultaat te kunnen waarborgen.

Gerealiseerde Projecten:

Weverij en finishingbedrijf van technisch textiel:

Plant management van de onderneming (150 medewerkers): realistatie financiële objectieven, demerger, fine-tunen en opzet productie engineering programma, opstart strategisch programma.

 

Onderneming in de industriële automatisering:

General management: Verbetering van marktaandeel, omzet en EBIT. Integratie van de activiteiten in de Benelux, implementatie van een nieuw ERP systeem.

 

Onderneming - marketing, installatie en servicing van industriële deuren en garagedeuren:

General management: Behoud van marktleiderschap, marktaandeel en EBIT, opstart van de garagedeuren activiteit.

 

Importeur van scooters, motoren, quads en accessoires:

Crisis management: Reductie van het Nett Working Capital, voortzetting van de winstgevende activiteiten, sluiting van de verlieslatende vestiging en stopzetting verlieslatende activiteit

 

Fabrikant van straatmeubilair, en producten voor de verkeersveiligheid:

Crisis management- positieve cashflow, neiuwe strategie, nieuwe aandeelhouders, doorstart onderneming gebruik makend van de Belgische Wet op Continuïteit Ondernemingen (WCO), overdracht aan nieuwe directie.

 

Groothandel in voor audio, video, multimedia, mobiele telefonie:

Acquisitie: Uitvoering van de acquisitie en integratie in een Nederlandse groep: integratie van productenprogramma's, organisatiewijzigingen, training van bestaand team, aanwerving, centralisatie van voorraden, relocatie van de vestiging, installatie van een nieuw ERP systeem, acquisitie van nieuwe klanten, stijging van de omzet, overdracht aan nieuwe commerciele directeur.

 

Fabrikant van (onderdelen voor) industriële voertuigen:

Crisis management: operationeel management, markt-en product herorientatie van de onderneming, ontwilling van alternatieve commercciële activiteiten, installatie van een sales team, sluiting van het bedrijf na zoektocht naar overnemers, onderhanddelingen met vakbonden, realisatie van creatieve tewerkstellingsoplossingen voor afvloeiend personeel.

 

 

 

Fabrikant van (onderdelen voor) industriële voertuigen:

Crisis management: markt-en product herorientatie van de