General Management

General Management


Tijdelijk leiderschap voor duurzaam resultaat.


Mijn ervaring omvat het waarborgen van continuïteit en het doorvoeren van veranderingen in KMO's en busines units van grote bedrijven, als General Manager en Managing Director.


Realisaties:

 • Vervanging en continuiteit: onmiddelijke ad-interim vervanging van CEO / General Manager / Directeur; assistentie bij de werving en selectie van de juiste permanente manager; introductie en opleiding van de nieuwe manager. 
 • Oplosssen van crisissituaties: analyse van de crisissituatie; mogelijke oplossingen en scenario's definiëren; uitvoering van het gewenste transitiescenario, in goed overleg met alle stakeholders (aandeelhouders, klanten, werknemers, vakbonden, banken, leveranciers, enz.); indien nodig, waarborging van de continuiteit van de onderneming middels toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen in moelijkheden.
 • Uitvoering van bedrijfsovernames en desinvesteringen: analyse van de huidige situatie en gewenste situatie/synergieën; opmaak van een plan van uitvoering; uitvoering van het plan in goede samenwerking met alle stakeholders, overdracht aan permanent management. 
 • Opstart van ondernemingen en activiteiten: business planning, financiering, subsidiëring, uitvoering van het business plan, ontiwlkkeling van de organisatie; overdracht aan permanent management. 


Aanwezige skills: 

 • People Management: resultaatsgericht; persoonlijk; coachend, mensgericht.
 • People change management: Prosci ADKAR people change management practitioner. 
 • Onderhandelen: met klanten, leveranciers, vakbonden, ondernemingsraden, financiers, enz. 
 • Bedrijfsanalyse: bijv. met behulp van quickscans, 
 • Business planning: strategische sessies, strategische en tactische plannng en budgettering (KPI dasboard)
 • Organisatie: analyse en (her)ontwerp
 • Bedrijfs- en productieprocessen: analyse en (her)ontwerp
 • Nieuwe activiteiten en technologieën : selectie en opstart
 • P&L en balans: management, rapportage en bijsturing.


Gerealiseerde Projecten:

Weverij en finishingbedrijf van technisch textiel:

Plant management van de onderneming (150 medewerkers): realistatie financiële objectieven, demerger, fine-tunen en opzet productie engineering programma, opstart strategisch programma. 


Onderneming in de industriële automatisering:

General management: Verbetering van marktaandeel, omzet en EBIT. Integratie van de activiteiten in de Benelux, implementatie van een nieuw ERP systeem.


Onderneming - marketing, installatie en servicing  van industriële deuren en garagedeuren:

General management: Behoud van marktleiderschap, marktaandeel en EBIT, opstart van de garagedeuren activiteit.


Importeur van scooters, motoren, quads en accessoires:

Crisis management: Reductie van het Nett Working Capital, voortzetting van de winstgevende activiteiten, sluiting van de verlieslatende vestiging en stopzetting verlieslatende activiteit


Fabrikant van straatmeubilair, en producten voor de  verkeersveiligheid:

Crisis management- positieve cashflow, neiuwe strategie, nieuwe aandeelhouders, doorstart onderneming gebruik makend van de Belgische Wet op Continuïteit Ondernemingen (WCO), overdracht aan  nieuwe directie.   


Groothandel in voor audio, video, multimedia, mobiele telefonie:

Acquisitie: Uitvoering van de acquisitie en integratie in een Nederlandse groep: integratie van productenprogramma's, organisatiewijzigingen, training van bestaand team, aanwerving, centralisatie van voorraden, relocatie van de vestiging, installatie van een nieuw ERP systeem, acquisitie van nieuwe klanten, stijging van de omzet, overdracht aan nieuwe commerciele directeur.   


Fabrikant van (onderdelen voor) industriële voertuigen:

Crisis management:  operationeel management, markt-en product herorientatie van de onderneming, ontwilling van alternatieve commercciële activiteiten, installatie van een sales team, sluiting van het bedrijf na zoektocht naar overnemers, onderhanddelingen met vakbonden, realisatie van creatieve tewerkstellingsoplossingen voor afvloeiend personeel.   


 Fabrikant van (onderdelen voor) industriële voertuigen:

Crisis management: markt-en product herorientatie van de 

Copyright © All Rights Reserved