New Technology & Start-up

New technology and start-upSnel opstarten  op een gecontroleerde wijze


Innodoor beschikt over expertise betreffende de opstart van nieuwe activiteiten, technologiën en ondernemingen. 


Met behulp van de expertise van Innodoor kunnen:

Bestaande ondernemingen snel en vakkundig nieuw technologieën installeren en op de markt brengen

Startende ondernemingen op maat en afroep management de noodzakelijke management expertise inschakelen en aldus de typische opstart risico's verminderen, zoals een verkeerde inschatting van de marktwaarde van nieuwe technologieën, problemen gedurende productontwikkeling, opstartproblemen bij fabricage en -introductie,  en onderfinanciering.


De expertise van Innodoor omvat:   

Project- en change management van  nieuwe technologiën: set-up, planning, roll-out (leveranciers contacten en contracten, begeleiding installatie, key user coaching en training, etc),     

Technologische benchmarking  ter waardering van de  marktwaarde en risico's van nieuwe  technologieën

Business planning:  zowel strategisch als op korte termijn, inclusief finanicële planning.

Venture capital search en selection:  de search, presentaties, evaluatie en selectie van de venture capital verschaffers, het voorbereiden en afsluiten van aandeelhoudersovereenkomsten

Financiering: de search en selectie

Subsidiëring: de search, selectie en aanvragen

De legale opstart van ondernemingen: statuten en registraties, vergunningen, enz.   

Coaching en kennisoverdracht gedurende de opstart fase.Gerealiseerde projecten

Onderneming in de industriële automatisering:

Opstart van een productontwikkelingsafdeling voor de ontwikkeling van magneetafsluiters: turnaround van bestaande afdeling, aanwerving van engineers en product manager, selectie en installatie CAD/CAM systeem; bouw laboratorium en testruimtes, installatie technische helpdesk.


Coöperatieve vennootschap in de dienstverlening:

Opstart van de cvba -associatoe van interim managers: business plan, juridische opstart, werving en selectie partners, opzet organisatie, processen en middelen, marktintroductie.   


Onderneming - marketing, installatie en servicing  van industriële deuren en garagedeuren:

Opstart van de garagedeuren activiteit: aanwerving  verkopers, opleiding verkopers en installateurs,   marketingplanning, productinstroductie


Fabrikant van straatmeubilair, en producten voor de  verkeersveiligheid:

Opstart/doorstart van het bedrijf  met behulp van nieuwe aandeelhouders: business planning, juridische opstart, opleiding medewerkers, marktintroductie van nieuwe productlijnen, overdracht aan nieuw management.


Fabrikant van kapitaalgoederen (textielmachines):

Opstart van service activiteit in Pakistan: overeenkomst met lokale partner, opzet reservedelen en service voorraad, selectie van technisch personeel.
 Copyright © All Rights Reserved