Bestuur en advies

Bestuur & Advies


Winstgevende, duurzame groei


Innodoor adviseert en assisteert bedrijfsleiders en directies van KMO's bij de formulering en uitvoering van hun ondernemingsbeleid en in het bijzonder hun innovatiebeleid.


Innodoor kan worden ingeschakeld als:

extern adviseur voor het beantwoorden van  ad-hoc vragen

(lid van) Raad van Advies

(lid van) een  actieve  Raad van Bestuur

Dit stelt  zaakvoerders en directies van  KMO's in staat om op een eenvoudige wijze en stapsgewijs de corporate governance richtlijnen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen in te voeren, genaamd "Code Buysse II",  met als doellstelling: 

Professionelere relaties te onderhouden met alle stakeholders

De continuïteit van de onderneming te verzekeren

Een permanente, winstgevende groei van de onderneming. 


Innodoor kan adviseren en assisteren  bij: 

Corporate governance

People Management: leadership, informeren, motiveren, responsabilieseren, evaluaren

HR beleid: aanwerving, onstslag, opleidingen, motiveren

Onderhandelingen en communicatie   met:  vakbonden, ondernemingsraden, en externe belangengroepen, zoals klanten, financiers, leveranciers

Planning: (quick scan) analyses,  korte termijn actieplanning en strategische planning

Organisatie: analyse en (her)ontwerp

Bedrijfsrocessen: analyse en (her)ontwerp conform o.a. Lean, Six Sigma

Nieuwe activiteiten en technologieën: selectie, opstart, introductie

P&L en balans: management, rapportage en bijsturing.

Marktanalyse: zoals benchmarking, deskresearch en fieldresearch,   kwantitatief en kwalitatief

Marketingplanning (strategie,  activeiteitenplannning,  budgettering)

Sales management:  profiit analyse (van producten en productgroepen, verkopers,  wederverkopers) en bijsturing, identificeren van opportuniteiten,  coaching

Direct sales en contracting: management van  key accounts, OEM's, distributors, agenten

Audits en benchmarking van leveranciers, technologieën, conurrenten, enz.

Gerealiseerde projecten

Fabrikant van onderdelen voor de autobielsector (tier 1):

Consultancy: Acquistie studie van een bedrijf in dezelfde sector.


Grootwinkelbedrijf (food & non-food):

Consultancy: Haalbaarheidstudie van een nieuwe service activiteit en een shop-in-shop concept.


Organisatie in de gezondsheidszorg:

Consultancy:  Benchmarking studie betreffende de inkomsten van de organisatie


Onderneming met 6 contact centers in de Benelux:

Management consultancy: advies betreffende strategie, organisatie, processsen, kwaliteitsmanagement, selectie van call center software.   


EMEA-vestiging van fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen: Consultancy: haalbaarheidsstudie van en  opstart van een contactcenter


Fabrikant in de chemische sector:

Coaching: van een business unit manager


Belgsiche retailketen:

Coaching: van de logistiek direccteur bij IT implementatie.
Copyright © All Rights Reserved